Polityka Prywatności – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

P O L I T Y K A   P R Y W A T N O Ś C I

Nawiązując ze mną współpracę (lub też kontaktując się ze mną celem zapoznania się z ofertą) przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja nieuchronnie staję się ich administratorem. Spokojnie, Twoje dane są u mnie bezpieczne i nie przekazuję ich nikomu bez potrzeby. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się poniżej.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem Twoich danych jest Patrycja Piwowarska (zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7292675256).

Jak możesz się ze mną skontaktować?

listownie: ul. Podhalańska 21 lok. 77, 93-224 Łódź
e-mailem na adres: panifotograf@patrycjapiwowarska.pl

Jakie masz prawa?

1. dostępu do swoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych http://www.uodo.gov.pl/

 

Po co mi Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzam?
1. odpowiedzi na Twoją wiadomość, którą wysyłasz za mój adres e-mail,
2. przeprowadzenia z Tobą rozmowy telefonicznej,
3. marketingowym polegającym na promocji moich działań.
Czy musisz podawać mi swoje dane?
Jest to dobrowolne, jednak bez Twoich danych kontaktowych nie będę mogła odpowiedzieć na
Twoją wiadomość.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzam Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
Moim prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość lub
przeprowadzenie z Tobą rozmowy telefonicznej oraz prowadzenie mojego marketingu.
Komu przekażę Twoje dane?
1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla mnie.
Jak długo będę przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania poruszonej przez
Ciebie sprawy;
2. potrzebny na przeprowadzenie z Tobą rozmowy telefonicznej;
3. prowadzenia przeze mnie działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Ciebie
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu mi danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak, jeżeli przetwarzam Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych swoich prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga
uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.